Спільнота громадських радників у глобальному вимірі: моніторинг діяльності та супервізія

Головна сторінка » Управнення громад » Спільнота громадських радників у глобальному вимірі: моніторинг діяльності та супервізія

Камерун, 2019 – завдяки моніторингу діяльності параюристів  вдалося отримати свідчення про порушення прав людини під час збройного конфлікту. Ці дані дають можливість сім’ям потерпілих на покарання причетних та на отримання компенсації.   

Індонезія, 2018 – завдяки показникам діяльності параюристів, була прийнята Регуляція 182, яка уточнювала процедуру реалізації Закону про визнання на державному рівні діяльності параюристів у громадах. 

Кенія, 2016 – завдяки документації реальних історій допомоги був прийнятий Закон, який затверджує діяльність параюристів на державному рівні. Це великий крок для можливостей фінансової підтримки діяльності параюристів. 

Міжнародний досвід показує: якщо немає документальних даних про діяльність – для суспільства немає і самої діяльності. Якщо документальні дані показують, щодіяльність параюристів допомагає зменшити суми витрат на рішення правових та соціальних проблем, це мотивує підтримувати параюристів,  як на місцевому, так і на державному рівні. 

Мережа параюристів – громадських радників – в Україні стрімко розвивається протягом останніх 2 роки.  Суттєвих змін зазнала система моніторингу і оцінки діяльності громадських радників. Найбільш поширений підхід до моніторингу парапрофесіоналів: функціональний, що передбачає моніторинг діяльності у відповідності до функцій, які вони виконують.  

Перші приклади документації діяльності громадських радників включали збір інформації через моніторингові форми. Ці форми передбачали звітування по функціях громадських радників:

  • брокерство послуг в громаді (аналіз за кількістю звернень та перенаправлень до організацій, які надають правову чи соціальну допомогу),
  • інформування про актуальні проблеми в громаді або можливості їх вирішення (аналіз за показниками кількості випадків організації або участь у заходах в громаді, комунікація зі ЗМІ), 
  • рівень впливу у громаді (за показниками кількості ініційованих або  прийнятих проектів, положень, рішень, які регулюють життя громади, а також, здійснення адвокаційних кампаній).

Цей підхід себе не виправдав у випадку українських параюристів, оскільки не було зворотного зв’язку з громадськими радниками, які вже заповнили форму. Орієнтація на кількісні показники та відсутність уніфікованих форм фіксації та перенаправлення до інших організацій не дозволяли збирати дані від усіх представників спільноти.

Такий формат  породжував ряд обмежень, а зокрема, відсоток громадських радників, які заповнювали ці форми, коливався від 30 до 40 відсотків. Фактично, форма зворотного зв’язку була односторонньою – це не мотивувало громадських радників її заповнювати, процес відбувався у форматі контролю. Водночас, для громадських радників, які виконують свою функції на безоплатній основі, важливо було отримати підтримку. Тобто їм потрібен був, фактично, і моніторинг, і супервізія.

Громадські радники самостійно ініціювали створення «моніторингової групи», яка переглянула чинний формат моніторингових форм. За їх висновками, для ефективної роботи радників у громадах як парапрофесіоналів, які працюють на безоплатній основі, важливою складовою моніторингу є мотивація та підтримка з боку спільноти та організаторів навчання, що трансформує моніторингові формати і виявляє потребу саме в супервізії «рівний рівному».

Відповідно, моніторингова група зробила редизайн форм, який передбачав: 

  • орієнтацію на збір якісних даних. Зокрема, радники зазначили, що пропонований підхід – збір даних відповідно до виконуваних радниками функцій, не дає можливості повною мірою поділитися результатами своєї діяльності. Адже специфіка саме цієї спільноти парапрофесіоналів у тому, що кожен і кожна з них можуть виконувати лише одну з можливих функцій. 
  • включення питань про потребу громадських радників у підтримці в спільноті та в громаді, а також питання про проблеми, що виникають в роботі з метою визначення форматів підтримки спільнотою самостійно. 

На даному етапі функціонування спільноти громадських радників, супервізія відбувається шляхом заповнення радниками форм зворотнього зв’язку, які дозволяють виявити як проблеми на рівні комунікації в громаді чи спільноті, так і історії, які самі громадські радники вважають історіями успіху. Форми зворотнього зв’язку збираються щоквартально та аналізуються. За результатами збору даних, стало відомо про 1854 задокументовані історії, в яких громадські радники допомогли жителям своїх та сусідніх громад. Водночас, громадські радники також повідомляють про проблеми діяльності в громадах: супротив у громадах, потреба в розвитку тих чи інших навичок, потреба в підтримці з боку спільноти, необхідність більшої формалізації моніторингових  процедур.

Чинний формат моніторингу був запропонований до обговорення під час Курсу з посилення правових можливостей громад для лідерів, представників громадянського суспільства (Legal Empowerment Leadership Course), що відбувся у Будапешті в грудні 2019 року. Представники 30 країн обговорили можливості визнання громадських радників на державному рівні,  можливості їх підтримки, поділилися досвідом розвитку параюридичних спільнот у своїх країнах. Глобальні тренди діяльності параюристів дуже сильно перегукуються з тим, що роблять українські громадські радники:  протидія ґендерно обумовленому насильству, робота параюристів з екологічними проблемами в громадах, зусилля щодо протидії дискримінації. 

За результатами курсу, переглянуто план моніторингу та оцінки діяльності громадських радників, зокрема, з розумінням потреби в підтримці, буде посилено роль регіональних координаторів зборі та аналізі даних, розроблено зручний додаток для моніторингу на основі помилок та успіхів міжнародного досвіду. 

Розбудову спільноти громадських радників підтримують спільно Міжнародний фонд «Відродження», Координаційний центр з надання правової допомоги, Українська фундація правової допомоги, Мережа правового розвитку та Директорат Міністерства юстиції  з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності. 

Авторка: Катерина Єрошенко,
координаторка програм та проектів Української фундації правової допомоги,
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя