Форс-мажор під час воєнного стану: що треба знати бізнесу

Головна сторінка Новини Форс-мажор під час воєнного стану: що треба знати бізнесу

Завершився другий місяць російсько-української війни й, здавалося б, питань із застосуванням форс-мажорних обставин у бізнесу не повинно виникнути.

Але на практиці деякі підприємці вважають, що форс-мажор дає право не виконувати свої зобов’язання перед партнерами, поки діють обставини непереборної сили. Про такі випадки у своїй практиці Фундації розповів адвокат Сергій Лисенко, який є експертом у сфері нерухомості, інвестицій та IT.

Український бізнес тільки-но почав виходити з шокового стану, повернувся до укладених в мирний час договорів та почав визначати, хто кому і що винен.

Інвестиційний адвокат Сергій  Лисенко розповів, що таке форс-мажор, коли він застосовується та чи впливає на звільнення підприємців від відповідальності за неналежне виконання зобов’язань.

Що таке форс-мажор?

Форс-мажорними обставинами  є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

До таких обставин, в тому числі відносяться:

 • загроза війни;
 • збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту;
 • ворожі атаки;
 • блокада;
 • дії іноземного ворога;
 • загальна військова мобілізація;
 • військові дії;
 • оголошена та неоголошена війна;
 • вторгнення;
 • блокада;
 • введення комендантської години тощо.

Торгово-промисловою палатою України (ТПП) було оприлюднено лист про те, що військова агресія російської федерації проти України є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).

Хто повинен доводити форс-мажорні обставини

Тягар доказування впливу форс-мажорних обставин на виконання договірних зобов’язань покладається на сторону, яка про неї заявляє.  

Адже частиною 2 ст. 218 Господарського кодексу України та ст. 617 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Своєю чергою, управнена сторона (сторона договору, яка має право вимагати виконання зобов’язань) має право заперечувати наявність таких обставин та вимагати виконання зобов’язання у визначений у договорі строк.

На що звертати увагу в розділі договору «форс-мажорні обставини»?

 Законодавець нам дає загальні уявлення про те,

 • які обставини визнаються форс-мажорними;
 • який орган, який надаватиме підтвердження наявності обставин непереборної сили та наслідки їх настання.

Але саме у договорі сторони зазвичай визначають більш детальний спосіб застосування наявних форс-мажорних обставин, зокрема: 

 1. Можливість правильного тлумачення наявності форс-мажорних обставин.

У договорі сторони визнають, в якому випадку саме для їх правовідносин виникають обставини непереборної сили.

Зазвичай юристи виписують в договорах, за яких умовах виникає форс-мажор та якими доказами зобов’язана сторона повинна його підтвердити.

Якщо такі умови в договорі відсутні, тоді під час врегулювання спірних моментів залишається розраховувати лиш на здоровий глузд обох сторін.

 1. Терміни та спосіб повідомлення про форс-мажорні обставини.

У розділі договору про форс-мажорні обставини зазвичай вказують, яким чином та в які строки сторона, яка зазнала форс-мажорних обставин, зобов’язана повідомити іншу сторону про їх настання та наслідки замовчування обставин.

Порада: повідомлення про форс-мажорні обставини краще надсилати рекомендованим листом з описом вкладення. Також повідомленню про форс-мажор краще присвоїти номер вихідної кореспонденції та поставити дату, а ці реквізити зазначити в описі вкладення листа. Адже завжди існує імовірність подальшого розгляду сторонами форс-мажорних обставин у суді.

 1. Які наслідки для сторін конкретних правовідносин несе наявність форс-мажору.

Наявність форс-мажорних обставин, на які посилається зобов’язальна сторона договору, надає їй право вимагати не застосування щодо неї передбачуваної законом або договором відповідальності.

Зобов’язальна сторона (сторона договору, яка повинна виконати зобов’язання), яка посилається на такі обставини, повинна попередити управнену сторону про них та довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажорними обставинами та неможливістю виконати зобов’язання.

Але, залежно від виду бізнесу, і наслідки можуть бути різні:

 • не нарахування штрафних санкцій за несплату в установлені строки платежів;
 • припинення зобов’язань (автоматичне розірвання договору, адже він стає нецікавим для сторін);
 • перенесення виконання зобов’язань на час після припинення даних обставин тощо.  

Є загальне правило: сторона повинна виконати основне зобов’язання, як тільки в неї з’явиться така можливість. Звісно, якщо інше не передбачено договором.

 Поради бізнесу щодо визначення форс-мажорних обставин

Як визначити, чи відноситься війна до форс-мажорних обставин у конкретних господарських правовідносинах? Рекомендую:

 1. Уважно прочитати в договорі розділ про форс-мажор, якщо такий є, і визначити порядок та наслідки його застосування.
 2. Визначити, спираючись на докази, чи вплинули військові дії на неможливість виконання зобов’язальною стороною своїх обов’язків за договором.
 3. Звернути увагу на те, чи не спливли строки повідомлення про наявність форс-мажорних обставин.
 4. Визначити орієнтовний термін, коли зобов’язальна сторона зможе виконати свої зобов’язання.
 5. У разі якщо форс-мажорні обставини підтверджені, спільно вирішити, яким чином діяти для збереження партнерських відносин і взаємоповаги.  

 Приклади з власної практики. Що в умовах війни можна вважати форс-мажором

 1. Наявність бойових дій на певній території, де знаходиться приміщення, що орендується, може визнаватися форс-мажором.

Але даний факт орендодавцю ще потрібно довести, адже він може заперечувати в наявності прямого зв’язку між бойовими діями та неможливістю сплачувати орендарем орендну плату.

Потрібно пам’ятати, що наявність форс-мажору лише відтерміновує обов’язок платити орендну плату, а не звільняє від її сплати. 

Зауважу з практики: наявність бойових дій недалеко від об’єкта оренди та відсутність явного причинно-наслідкового зв’язку між цими діями та неможливістю повноцінно експлуатувати приміщення, не звільняє від обов’язку вчасно сплачувати орендну плату і тягне за собою передбачувану відповідальність та можливий розрив договору.

 1. Мобілізація працівника підприємства.

До явного прикладу впливу форс-мажорної обставини на виконання договірних відносин є мобілізація спеціаліста, який уклав договір надання послуг з певною компанією. Доказом про настання такої обставини може слугувати копія довідки про призов військовозобов’язаного, військовий квиток з відповідними відмітками тощо.

 1. Не форс-мажорна обставина, наприклад, – неможливість транспортною компанією доставити вантаж до місця призначення у зв’язку з тим, що водій пішов в тероборону і залишив вантажівку у невідомому місці. Така компанія повинна відповідати за порушення власних зобов’язань.