Бібліотека

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних, адміністративних справах та представництва у кримінальному процесі.

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі були затверджені Рішенням №219 Ради адвокатів України від 23 вересня 2017 року.  Метою розроблення і впровадження цих Стандартів є:

 • своєчасне та якісне надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на оплату діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Дотримання цих Стандартів є обов’язковим для адвокатів при наданні ними безоплатної вторинної правової допомоги.

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі – це комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник є незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта всіма не забороненими законом засобами.

Затверджені  Наказом Міністерства юстиції України 25.02.2014 № 386/5

Порадники для адвокатів
Порадник для адвокатів щодо здійснення захисту гарантованого державою: право на безоплатну правову допомогу

Одним з основних процесуальних прав усіх осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні злочинів, є право на юридичну допомогу на всіх стадіях кримінального процесу.

Цей порадник розроблений Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства для допомоги адвокатам у відстоюванні прав затриманих осіб бути поінформованими про підстави арешту, характер і причини будь-якого висунутого проти них обвинувачення, права бути поінформованими про права, пов’язані з їхнім захистом, і права доступу до будь-яких доказів, на які спирається обвинувачення.

Українську версію порадника перекладено та видано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Порадник для адвокатів щодо здійснення захисту гарантованого державою: право на інформацію в кримінальному процесі

Цей порадник розроблений Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства для допомоги адвокатам у відстоюванні прав затриманих осіб бути поінформованими про підстави арешту, характер і причини будь-якого висунутого проти них обвинувачення, права бути поінформованими про права, пов’язані з їхнім захистом, і права доступу до будь-яких доказів, на які спирається обвинувачення.

Українську версію порадника перекладено та видано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Порадник для адвокатів щодо здійснення захисту гарантованого державою: забезпечення раннього доступу до правової допомоги

У цьому пораднику викладені сучасні регіональні й міжнародні правові стандарти стосовно права підозрюваних і обвинувачених у кримінальних правопорушеннях осіб на ранній доступ до правової̈ допомоги. В ньому містяться відповідні стандарти згідно з Європейською Конвенцією про захист прав людини і практикою Європейського Суду з прав людини, а також принципи і стандарти, встановлені Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, практикою Комітету ООН з прав людини та напрацювання інших європейських структур і органів ООН.

Українську версію порадника перекладено та видано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Методичні рекомендації для адвокатів
Вступ адвоката у справу: початкові дії

З цих методичних рекомендацій адвокати дізнаються більше про:

 1. Дії адвоката після прийняття доручення центру
 2. Захист особи під час адміністративного затримання
 3. Захист особи, до якої застосовано адміністративний арешт
 4. Захист особи, затриманої за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення
 5. Вступ у справу на стадії досудового розслідування
 6. Вступ в справу на стадії судового провадження
 7. Участь захисника при проведенні окремої процесуальної дії
Ведення адвокатського досьє

Ці методичні рекомендації містять інформацію про:

 1. Загальні положення ведення адвокатського досьє
 2. Порядок формування та ведення адвокатського досьє
 3. Зміст адвокатського досьє
 4. Зберігання досьє, доступ до матеріалів та умови передачі документів і доказів
Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

Зміст методичних рекомендацій “Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення”:

 1. Загальні положення
 2. Першочергові дії захисника на стадії
 3. Конфіденційне побачення
 4. Скарги на незаконні дії працівників правоохоронних органів
 5. Пред’явлення підозри та обрання запобіжного
 6. Правові підстави та строки
 7. Протокол затримання
 8. Медичні питання
 9. Відмова від адвоката
 10. Відмова адвоката від здійснення захисту затриманої особи
 11. Оформлення документів про надання правової допомоги затриманій особі
Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу

Зміст методичних рекомендацій “Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу”:

 1. Загальні положення
 2. Захист особи, щодо якої вирішується питання про обрання запобіжного заходу   
 3. Особливості здійснення захисту під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу
 4. Особливості захисту неповнолітньої особи щодо якої вирішується питання про обрання запобіжного заходу 
 5. Дії захисника при обранні запобіжного заходу щодо окремої категорії осіб х особливим статусом (адвоката, судди, народного депутата)
 6. Продовження строку запобіжного заходу  
 7. Зміна чи скасування запобіжного заходу 
 8. Особливості застосування електронних засобів контролю 
 9. Захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого під час апеляційного оскарження 
Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої інстанції

Зміст методичних рекомендацій “Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої інстанції”:

 1. Загальні положення
 2. Підготовче провадження
 3. Підготовка до судового розгляду
 4. Дії адвоката під час судового розгляду
 5. Допит
 6. Дослідження речових доказів, документів, звуко- та відеозаписів, огляд на місці
 7. Дистанційне судове провадження
 8. Дії захисника на завершальному етапі судового процесу
Дії захисника у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
 1. Дії захисника під час затримання особи, щодо якої можливо у подальшому вирішення судом питання про застосування ПЗМХ  
 2. Застосування (зміна) запобіжного заходу особі, щодо якої можливо у подальшому вирішення судом питання про застосування ПЗМХ 
 3. Судово-психіатрична експертиза
 4. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування ПЗМХ
 5. Вирішення питання щодо застосування ПЗМХ у суді
 6. Продовження, зміна, припинення ПЗМХ
Методичні рекомендації щодо здійснення захисту в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Це розроблені на основі досягнень науки і досвіду адвокатської̈ діяльності рекомендації з вироблення оптимального варіанта правової позиції захисту та її реалізації̈ в конкретних умовах і найбільш ефективних способах здійснення дій із захисту прав і законних інтересів підзахисних. Рекомендації̈ підготовлені на основі особистого адвокатського досвіду здійснення захисту в кримінальних справах про злочини, що пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. В роботі розглядаються найбільш актуальні питання, з якими працюють адвокати-практики у справах зазначеної̈ категорії̈, перш за все пов’язаних із незаконними діями органів дізнання та досудового слідства.

Практичний посібник у кримінальних справах з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів

Це видання розраховано на тих, хто здійснює захист у кримінальних справах осіб, що переслідуються кримінальним порядком, а також на тих, хто займається вирішенням проблеми дотримання прав людини в ході криміналь- ного переслідування. Проведений аналіз чинного законодавства, наведена класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Розглянуті питання провадження у справах, як характерні для будь-яких справ, так і специфічні для справ у злочинах з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Надані практичні поради та приклади деяких документів сторони захисту.

Методичні рекомендації з проведення уроків Street Law у закладах освіти

Основною метою розробки видання стала підготовка відносно стислих, але повноцінних та доступних методичних рекомендацій з проведення занять Street Law, які будуть корисними в процесі проведення правопросвітніх занять поліцейськими та майбутніми правниками (студентами юридичних клінік ЗВО України) в школах, інших навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних проблем в суспільстві, необхідності дотримання прав людини, підготовки поліцейських, майбутніх правників для роботи в умовах демократичного суспільства та формування до поліції високого рівня довіри.

Методичні рекомендації містять сім тем, які розкривають актуальні проблеми сучасного життя: «Я і поліція», «Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень», «Затримання особи», «Як не стати жертвою злочину», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Поняття дискримінації. Визначення наявності дискримінації», «Протидія булінгу».

Посібники
Ефективність захисту у кримінальному процесі в країнах Східної Європи

Мільйони осіб, яких у Європі щороку арештовують, ув’язнюють та притягають до кримінальної відпо- відальності, мають право на те, щоби з ними поводилися справедливо, – і таке право слід перетворити на реальність. 

Це видання присвячене захисту у кримінальному процесі в країнах Східної Європи, в його основу покладено дослідження, яке було проведене в Болгарії, Грузії, Литві, Молдові та України протягом 2010 та 2011 років.

Матеріали для адвокатів та юристів, які надають безоплатну правову допомогу: “АТО: захист прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їх сімей”

Матеріали підготовлено Українською фундацією правової допомоги у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Посібник з організації роботи офісу громадського захисту

Цей Посібник є результатом довготермінової співпраці Міністерства юстиції України та недержавних організацій задля створення в Україні нової ефективної системи надання якісної безоплатної правової допомоги.

Посібник дає можливість побачити різні сторони роботи системи надання безоплатної правової допомоги у кримінальних справах, як суто адміністративні: як обліковувати звернення за правовою допомогою, розподілити справи, контролювати навантаження, вести електронний облік, узагальнювати та готувати звіти, так і змістовні: як налагодити командну роботу, як ефективно використовувати взаємодію досвідчених і молодих адвокатів, які механізми оцінки якості допомоги, яка надається, як забезпечувати постійний професійний розвиток адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Крім опису вироблених підходів, Посібник містить велику кіль-кість типових форм, таблиць і документів, а також деякі матеріали тренінгів для адвокатів, присвячені питанням організації захисту.

Посібник Адвокація для провайдерів правової допомоги

Видання підготовлене на основі практичного досвіду провайдерів правової допомоги та адвокаційних зусиль громадських організацій.

У роботі розглянуті стратегії та інструменти для здійснення адвокації права на доступ до безоплатної правової допомоги через конкретні приклади адвокаційних кампаній, здійснено аналіз можливостей застосування запропонованих адвокаційних підходів до забезпечення права на доступ до правової допомоги, у тому числі – у взаємодії із органами місцевого самоврядування.

Посібник буде корисний провайдерам правової допомоги, правозахисникам, громадським активістам – як тим, хто тільки починає адвокаційну діяльність, так і тим, хто вже має досвід здійснення адвокаційних зусиль.