Консультація параюриста. За яких умов пацієнт може відмовитися від медичної допомоги, а лікар – від пацієнта?

Головна сторінка Новини Консультація параюриста. За яких умов пацієнт може відмовитися від медичної допомоги, а лікар – від пацієнта?

— До нас звернулася жінка з питанням, чи має вона право відмовитися від надання медичної допомоги, якщо вважає зайвим лікування, яке призначив їй невропатолог, — розповідає Яна Токар, координаторка параюристів Східного регіону та юристконсульт Юридичної клініки Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Яна розповідає, що через сумніви жінки у доречності лікування лікар сказав, що теж може відмовитися від такої пацієнтки.

Отже, параюристи розбирали ситуацію з двох точок зору:

 1. За яких умов пацієнт може відмовитися від медичної допомоги?
 2. За яких обставин лікар може відмовитись від пацієнта?

Якщо коротко: у кожного лікаря є право на відмову від подальшого ведення пацієнта. Але пацієнт ні за яких обставин не може залишитись без медичної допомоги. Як це окреслено в законах і як працює на практиці – читайте у консультації параюристів Східного регіону.

Відмова лікаря від пацієнта: за яких обставин може відбуватись?

Так, право лікаря на відмову від пацієнта регулюється Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII (далі – Закон № 2801-XII).

Відповідно до частини 4 статті 34 Закону № 2801-XII лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення.

З цієї норми випливають дві умови, за яких лікар має право відмовитися від пацієнта:

 1. Невиконання пацієнтом медичних приписів;
 2. Порушення пацієнтом правил внутрішнього трудового розпорядку.

Важливо: лікар не несе відповідальності за здоров’я особи в разі відмови останньої від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Ще одним нормативно-правовим актом, який закріплює право лікаря на відмову від пацієнта, є Етичний кодекс лікаря України від 27.09.2009 р., пунктом 3.4 якого для такої відмови закріплено наявність наступних умов:

 • відсутність необхідної взаємної довіри;
 • відчуття себе недостатньо компетентним;
 • відсутність у своєму розпорядженні необхідних для проведення лікування можливостей;
 • інші випадки, якщо це не суперечить Клятві лікаря України.

У яких випадках пацієнт може відмовитись від лікаря?

Своєю чергою, право пацієнта відмовитися від медичної допомоги гарантоване йому такими нормами:

Конституцією України, частина 2 статті 28 якої закріплює, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Цивільним кодексом України, який частиною 4 статті 284 встановлює право повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, на відмову від лікування.

Це ж положення закріплено частиною 4 статті 43 Закону № 2801-XII.

На додаток до цього, п. 3.5 Етичного кодексу лікаря України наголошує на тому, що лікар повинен шанувати право пацієнта на вибір лікаря та його участь у прийнятті рішень про проведення лікувально-профілактичних заходів, крім випадків примусового лікування у встановленому законом порядку.

З цього випливає, що пацієнт може самостійно відмовитися від медичної допомоги у будь-якому випадку за наявності двох умов:

 1. Повна цивільна дієздатність;
 2. Усвідомлення значення своїх дій і здатність керувати ними;
 3. Відсутність необхідності у примусовому лікуванні.