Які обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

07.04.2016

Які обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачені для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування[1]? 

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування заборонено:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Ці обмеження не поширюються на:

— депутатів ВР АРК, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

— членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі);

— народних засідателів і присяжних.

 

Законодавство: стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції»[1] Підготовлено на основі консультації юридичної клініки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (автори: О. Забродіна, О. Семененко)

Фрагмент з видання: Антикорупція: відповіді на поширені питання щодо застосування національного антикорупційного законодавства України [буклет] / Редакційна колегія: д.ю.н., доцент Андрій Галай, к.ю.н., доцент Зоя Загиней, к.ю.н. Ксенія Чумак.– К.: УФПД, 2016.– 20с.