Розвиток мережі юридичних клінік

29.11.2013

Українська фундація правової допомоги (далі — Фундація ) активно працює в сфері розвитку системи безоплатної допомоги, реалізує  та впроваджує низку проектів із забезпечення права осіб на захист.

Розвиток мережі юридичних клінік при університетах є одним з основних напрямків діяльності Фундації.

Перші юридичні клініки в Україні створено в 1996-1999 рр.  Юридичні клініки  є механізмом фахової практичної підготовки юристів, що передбачає залучення студентів до практичного надання правової допомоги. Навчаючи молоде покоління юристів, вони сприяють чутливості до соціальних потреб і викликів, забезпеченню прав людини (працюють на освіту через захист прав), що стимулює розвиток правової культури та соціальної відповідальності, просуванню культури «Pro Bono». Юридичні клініки є важливими гравцями в юридичному секторі, що можуть сприяти реформі юридичної освіти та практичної підготовки «нового» покоління юристів.

Юридичні клініки забезпечують досягнення подвійної мети: сприяння розбудові правової держави через підвищення рівня доступності правової допомоги для вразливих груп населення та розвитку правової освіти студентів-юристів, формуючи їхній світогляд і розуміння соціальної відповідальності юридичного бізнесу (культура «Pro Bono»).

Щороку близько 12 000 осіб звертається до юридичних клінік за отриманням правових консультацій. Надзвичайно важливо й для громадськості, й для іміджу клінік, аби ці консультації надавалися на професійному рівні.

1 березня 2013 року ініціативна група з числа юридичних клінік при університетах з метою відновлення співпраці та розвитку мережі провела З’їзд юридичних клінік, який виявив існування великого інтересу та потреби розвитку мережі та створення потужного координаційного «центру». Цей з’їзд було проведено на базі Національного університету Києво-Могилянська Академія й участь у ньому взяли представники 55 юридичних клінік.

За результатами проведеного з’їзду Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ) Фундація долучилася до співпраці з ініціативною групою Асоціації та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» проведено низку робочих зустрічей з визначення потреб та формування подальших кроків  щодо діяльності Асоціації. Наразі, готується спільний план дій щодо розвитку клінік як інноваційної форми навчання юристів-практиків, що сприятиме розвитку нової культури правових послуг в Україні шляхом залучення молоді (студентів-юристів) до надання безоплатної первинної правової допомоги.