Роз'яснення законодавства у сфері прав дітей учасників бойових дій

03.11.2015

З 5 липня діє Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 425-VIII, згідно з яким:

Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій, та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

  • повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
  • соціальної стипендії;
  • безоплатного забезпечення підручниками;
  • безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
  • безоплатного проживання в гуртожитку;
  • інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та іншими законодавчими актами:

Дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Одноразова грошова допомога у разі смерті військовослужбовця призначається і виплачується у розмірі 500- кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Виплата допомоги здійснюється членами сімей (в тому числі- дітям), батькам та утриманцям загиблого військовослужбовця (в рівних частках кожному).

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає:

01.01.2015 – 30.11.2015

01.12.2015 – 31.12.2015

1218 грн.

1378 грн.

Така допомога виплачується рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, резервіста та військовозобов’язаного.

Таким особам відповідно видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”.

Дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини.

«Посвідчення члена сім’ї загиблого» видаються органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Причинний зв’язок загибелі встановлюється військово- лікарськими комісіями. Для отримання відповідного висновку військово-лікарської комісії необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем реєстрації.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають:

—         Члени сім’ї, які перебували на утримання військовослужбовця.

—         Незалежно від перебування на утриманні:

діти до 18 років (до 23 якщо навчаються) або якщо вони інваліди; Дружина або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, якщо вони доглядають за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, і не працює .

Державні органи забезпечують путівками до санаторно-курортних закладів не більше одного разу на рік:

—         членів сімей військовослужбовців,  які загинули (померли) або  пропали безвісти під час проходження військової служби.  До  таких  членів  сімей  належать  батьки,  дружина (чоловік),  неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію  в  разі  втрати  годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з військової  служби, та деяких інших осіб»

Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються:

—         члени сімей  військовослужбовців,  які загинули (померли) або пропали безвісти  під  час  проходження  військової  служби  (крім військовослужбовців  строкової  служби).  До  таких  членів  сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти,  а  також  діти-інваліди та інваліди з дитинства (незалежно від їх віку), які  отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно  до  Закону України  «Про пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Роз’яснення підготовлено Юридичною клінікою Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Третім Київським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги