Діяльність

 • Інформаційно-просвітницька робота

забезпечення обізнаності громадськості про право на захист та можливість отримання правової допомоги (механізми її забезпечення та отримання)

 • Просування стандартів якості надання правової допомоги

формування та вдосконалення стандартів якості у професійному середовищі та сприяння їх забезпеченню

 • Моніторинг та оцінка системи безоплатної правової допомоги (БПД)

оцінка показників ефективності роботи системи БПД, виявлення недоліків та позитивних практик, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи

сприяння просуванню і формуванню культури pro bono у професійній спільноті

посилити спроможність Асоціації юридичних клінік до координаційної діяльності, методичного супроводження та представлення інтересів окремих клінік; популяризувати ідеї юридичних клінік, шляхом інформування про їх діяльність

 • Сприяння розвитку системи первинної правової допомоги

співпраця з регіональними центрами, розвиток та просування кращих практик надання первинної БПД, фасилітація контактів з органами місцевого самоврядування (ОМС)

Завдання

 • Вдосконалення форми та способів надання правової допомоги загалом та безоплатної правової допомоги зокрема;
 • Забезпечення доступності правової допомоги для людей, які її потребують як з точки зору територіальної доступності так і з точки зору доступності та простоти процедур її отримання;
 • Забезпечення своєчасності правової допомоги;
 • Розробка та вдосконалення системи забезпечення високої якості правової допомоги;
 • Посилення впливу на правову систему через розробку нових стратегій захисту та перетворення їх на усталену практику;
 • Розвиток мережі організацій та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу;
 • Створення платформи для акумуляції інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів з метою формування та підтримки ефективної системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Сприяння сталому розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в Україні;
 • Проведення правопросвітницької роботи задля покращення обізнаності та практичних навичок населення для здійснення ним самостійного захисту власних прав або відновлення порушеного права;
 • Підтримка та розвиток мережі юридичних клінік України і залучення їх до системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Створення умов для постійного  діалогу між основними партнерами у сфері надання безоплатної правової допомоги задля забезпечення її ефективності.