Чи мають пенсіонери, які виїхали за кордон, право на пенсію в Україні? – успішна справа Pro Bono

21.11.2017

Все життя більшість з нас працює та сплачує податки до держбюджету. Цим ми сподіваємось забезпечити собі достойну старість. Різні життєві обставини змушують нас змінювати своє місце проживання. Тривалий час пенсіонери, які для постійного місця проживання обрали іншу країну, залишались без пенсії, адже Україна не підписала відповідного договору з державою, куди людина переїхала.

pensiya-foto-dlya-publikatsiyiЗгідно статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

У статті 1 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зазначено, що пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими державами. У тих випадках, коли договорами (угодами) між Україною та іншими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила, встановлені цими договорами (угодами). Якщо такий договір із країною, до якої виїжджає пенсіонер, укладено, то він може звернутися до компетентного органу з питань пенсійного забезпечення за місцем свого проживання в цій державі з клопотанням про переведення (переказ) пенсії з України. Але це не стосується пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених згідно зі статтею 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Такі пенсії Пенсійний фонд України виплачує у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання до іншої країни незалежно від наявності двосторонніх договорів про пенсійне забезпечення. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами.

На початку цього року Державна служба зайнятості повідомила, що  близько 5 млн. українців працюють за кордоном. Проблема, з якою стикнувся Володимир Антонович, є типовою для багатьох українців пенсійного віку, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. Сьогодні Україна має підписані двосторонні договори про пенсійне забезпечення громадян із 24 державами (країни СНД та Євросоюзу). Але, часто українці, які обрали для постійного місця проживання країну, з якою у України немає відповідної угоди, просто не отримують законну пенсію, адже думають, що вони на неї права не мають.

Так вийшло і у Володимира Антоновича, який вийшов на пенсію в Україні та вирішив переїхати на постійне місце проживання до Сполучених Штатів Америки. Він сподівався, що зможе отримувати заслужену пенсію в Україні, але відділення Пенсійного фонду виплату пенсії йому відмінило. Виявилося, що Україна та США не підписували угод щодо виплати пенсії. Відтак, згідно відповіді Пенсійного Фонду у Волинській області на заяву чоловіка,  виплату пенсії йому відмінили нібито на законних підставах. Володимир Антонович вирішив не миритися з несправедливістю та відстояти своє законне право.

Адвокат Євгенія Коваленко дізналася про проблему Володимира Антоновича через Простір  Pro Bono та вирішила допомогти чоловіку на засадах Pro Bono. Вона склала позовну заяву, в якій детально аргументувала протиправність дій відділення Пенсійного фонду.

У статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Разом із тим, рішенням Конституційного Суду України це положення було визнано неконституційним (таким, що не відповідає Конституції України). Згідно цього рішення, держава  поставила людину в залежність від факту укладення Україною з відповідною державою міжнародного договору з питань пенсійного забезпечення. Таким чином, всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для всіх осіб, які мають право на отримання пенсії,  держава на законодавчому рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали постійним місцем проживання країну, з якою Україна не уклала відповідного договору.

Відповідно до ч.2 ст.152 Конституції України, закони, інші нормативно-правові акти або їх окремі положення, що визнані Конституційним Судом України неконституційними, втрачають чинність з дня ухвали Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, але не раніше дня його ухвалення.

Таким чином, виплата пенсії повинна проводитися незалежно від місця проживання пенсіонера.

Завдяки допомозі адвоката Євгенії Коваленко та складеній нею позовній заяві, Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс постанову про задоволення позову чоловіка. Суд визнав дії Луцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області щодо відмови у поновленні пенсії Володимиру Антоновичу протиправними, та зобов’язав установу поновити виплату пенсії, починаючи з того дня, коли її відмінили.

Справа Володимира Антоновича є типовою для багатьох українців, які виїхали на заробітки за кордон. У світі сьогодні існує близько 250 країн, та лише з 24 з них Україна має двосторонні угоди про пенсійне забезпечення. А з цієї справи видно, що іноді при призначенні пенсій відділення Пенсійного фонду у своїх діях керуються нормами права, що втратили чинність. Позитивне рішення суду та суспільний розголос дозволять проінформувати більшу кількість людей, які опинилися у схожій ситуації. Тому, хоча партнери Простору Pro Bono надають юридичну допомогу громадським організаціям та ініціативам, вони також готові надавати таку допомогу у питаннях системних, стратегічних.

Якщо Ваша громадська організація потребує правової допомоги Pro Bono, ви можете її отримати на нашому Просторі. Для цього необхідно лише заповнити заявку на сайті http://pro-bono.in.ua/.

Діяльність Простору Pro Bono в Україні підтримується Міжнародним фондом «Відродження».